1 / 3
2 / 3
3 / 3

No. รูปภาพ ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษาตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
1 นายพรพิษณุ ทองคำผู้อำนวยการสถานศึกษาศษ.บ. การบริหารการศึกษา2562 

จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงเรียนบ้านเสมา
หมู่ 6 บ้านเสมา ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
E-mail:pornpisanu.tk@gmail.com Tel.0933-293183