1 / 3
2 / 3
3 / 3
โรงเรียนบ้านเสมาจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อหาทุนในการก่อสร้างห้องน้ำอนุบาล สร้างรั้วของรงเรียน และเพื่อใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

5 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านเสมาจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เพื่อหาทุนในการก่อสร้างห้องน้ำอนุบาล สร้างรั้วของรงเรียน และเพื่อใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักเรียน และชาวบ้านเสมา บ้านโนนข้าวตาก ได้ยอดเงินผ้าป่าหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 519,960 บาท

สถิติ : จำนวนผู้เข้าชม: 141 ,จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น: 0


ยังไม่มีความคิดเห็นของกระทู้นี้

โดย:

จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงเรียนบ้านเสมา
หมู่ 6 บ้านเสมา ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
E-mail:pornpisanu.tk@gmail.com Tel.0933-293183