1 / 3
2 / 3
3 / 3
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองแจง

 วันที่23 กรกฎาคม 2562
ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านหนองแจงที่ให้คณะครูจากโรงเรียนบ้านเสมาได้ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีระดับสูงขึ้น

สถิติ : จำนวนผู้เข้าชม: 145 ,จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น: 0


ยังไม่มีความคิดเห็นของกระทู้นี้

โดย:

จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงเรียนบ้านเสมา
หมู่ 6 บ้านเสมา ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
E-mail:pornpisanu.tk@gmail.com Tel.0933-293183